fbpx

Jak prawidłowo zrealizować projekt?

Harmonogram szkoleń:

03/12/2022
09:00
10:30
10:45
12:15
12:30
14:00

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z dokumentacją naboru i wytycznymi, przygotowania się do kontroli oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu.

Zarejestruj się na szkolenie