fbpx

O nas

Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych to inicjatywa Spółdzielni Socjalnej „Active Go” w Białymstoku, której celem jest oferowanie lokalnym organizacjom pozarządowym oraz aktywnym społecznie mieszkańcom kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz infrastrukturalnego na rzecz podnoszenia ich kompetencji, motywacji oraz możliwości do skutecznego działania na rzecz pożytku publicznego. Centrum jest inicjatywą skupiającą doświadczonych trenerów, doradców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich aspektach funkcjonowania trzeciego sektora, którzy z radością dzielą się swoją wiedzą w celu zmiany najbliższego otoczenia na lepsze. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum. Z naszego wsparcia od początku trwania przedsięwzięcia (w 2019 roku pod nazwą Centrum Jagienki 4) skorzystały już dziesiątki organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.

„Active nGo’s - Aktywne Wsparcie Organizacji Pozarządowych”

Projekt realizowany w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Inicjatywa, której celem jest wzmocnienie potencjału podlaskich NGO i ich przedstawicieli
poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem z zakresu doradztwa i szkoleń.

W ramach projektu odbywają się szkolenia z następującej tematyki:

  • Fundrising i pozyskiwanie środków zewnętrznych;
  • Zamówienia publiczne – jak wygrywać przetargi;
  • Warsztaty z RODO – jak wdrożyć i przestrzegać;
  • Jak prawidłowo zrealizować projekt;
  • Jak prawidłowo rozliczyć projekt;
  • Sztuka zarządzania zespołem;
  • Wolontariat – jak pozyskać i utrzymać wolontariuszy w organizacji;
  • Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych;

oraz działania doradcze tj. doradztwo indywidualne prowadzone przez ekspertów w zakresie konkretnych zagadnień dotyczących danej organizacji w zakresie zbliżonym do tematyki szkoleń: Realizacja i kontrola projektów; Komunikacja i zarządzanie zespołem; Ochrona danych osobowych.

Czas trwania projektu: 01.09.2020 r.- 31.12.2022 r.

Doradztwo

W ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych oferujemy szerokie wsparcie doradcze świadczone przez wieloletnich praktyków w przedmiotowych dziedzinach. Nasi eksperci czekają na zainteresowanych bezpłatnymi konsultacjami po wcześniejszym umówieniu terminu zarówno w formie stacjonarnej w biurze Centrum, jak i w formie wideokonferencyjnej. Eksperci czekają by udzielać fachowego wsparcia i praktycznych porad dotyczących bieżących problemów organizacji, także związanych z dotacjami ze środków publicznych  począwszy od analizy dokumentacji konkursowej, poprzez analizę własnego potencjału i możliwości, przygotowanie niezbędnej do aplikowania dokumentacji, podpisanie umowy, aż po proces realizacji projektu i jego rozliczenie.

Zapraszamy do zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny chęci skorzystania z doradztwa w zakresie:

Pozyskiwania środków zewnętrznych

Komunikacji i zarządzania zespołem

Ochrony danych osobowych

W nadchodzącym czasie planujmy przeprowadzić łącznie 180 godzin doradztwa w wyżej wymienionych zagadnieniach
(60 godzin w roku 2021 oraz 120 godzin w roku 2022)

Szkolenia

W ofercie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych znajduje się szereg szkoleń dotyczących tematyki związanej z szeroko rozumianym funkcjonowaniem trzeciego sektora. Pod okiem naszych trenerów zainteresowani mogą przyswoić w formie warsztatów wiedzę usprawniającą działalność własnych organizacji pozarządowych w zakresach tematycznych takich, jak:

15/10/2022
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu zarządzania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników i współpracowników, by zrozumieli

W nadchodzącym czasie planujemy zorganizować sześć cyklów wyżej wymienionych szkoleń, każde po 6 godzin. W trakcie warsztatów zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do przesłania formularza rejestracyjnego.

Sale coworkingowe

W Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych oferujemy możliwość wynajęcia w atrakcyjnej cenie czterech sal coworkingowych, umożliwiających zorganizowanie np. spotkania roboczego lub organów statutowych, szkolenia, konsultacji lub innych zajęć, w zależności od zapotrzebowania zainteresowanych.

W ofercie znajdują się następujące sale:

Zainteresowanych skorzystaniem z przestrzeni coworkingowej Centrum zapraszamy do rezerwacji terminów telefonicznie lub poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.